Tricks, tips, tutorials, pictures and words

Testing for Cycle Vision crash

Eddie de Splinter valt met z'n zelfgebouwde ligfiets van de kombaan in Alkmaar.
YouTube - Testing for Cycle Vision crash


bicycle, information